Описание

Универсални бели гуми за композити, амалгама, метал и керамика Universal RA 101  .

Комплектът включва 8 бр.:

  • Малък пламък – 1 бр.
  • Голям островърх пламък – 1 бр.
  • Среден островърх пламък – 1бр.
  • Пламък – 1 бр.
  • Голяма чашка – 1 бр.
  • Малка чашка – 1 бр.
  • Диск – 1 бр.
  • Изпъкнал диск – 1 бр.