Описание

Течност за антисептична обработка на инфектирани канали при напреднали пулпити и апексна резекция на корен.

Опаковка: 15 мл.