Описание

Кавитан Плюс е рентгено контрастен глас-йономерен цимент.

Химиополимеризиращ глас-йономерен цимент за обтурации и подложки.

Индикации:

  • За обтуриране на кавитети от V и III клас при постоянни зъби.
  • За ламинирани обтурации от V , III и I клас при при постоянни зъби.
  • За обтурации от I, II, III и V клас при временни зъби.
  • За адхезивни подложки под композитни или амалгамени обтурации.
  • За изграждане на зъбни пънчета -преди препариране на коронки.
  • За подложки под инлей или онлей.
  • За временни обтурации при постоянни зъби.
  • Цветове: А2, А3.

Опаковка: 15 гр. прах, 15 мл. течност.