Описание

Прав наконечник CX235-2В

  • 1:1
  • с въртящо заключване
  • инпегриран спрей
  • Скорост: <40000 rpm
  • Куплиране: ISO 3964